Dla mediów

Kontakt dla mediów:
Jan Ilski
tel.: +48 797 271 148
e-mail.: j.ilski@ptps.pila.pl

Na meczach zespołu PTPS Piła S.A. obowiązują akredytacje prasowe.

Przed złożeniem formularza o akredytacje należy zapoznać się z regulaminem przyznawania akredytacji.

Regulamin współpracy z mediami i przyznawania akredytacji

Wniosek akredytacyjny